Category

Marketing
การตลาดราคาแพง ถ้าพูดถึงเรื่อง “ราคา” (Price)  หนึ่งใน...
หลาย ๆ คนที่เป็นเจ้าของกิจการ อาจรู้สึกว่าการผลิตสินค้าเพื่อขายให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีความสำคัญเป็นอันดับ...
AIG ปล่อยโฆษณาตัวใหม่ในญี่ปุ่นที่นำเสนอได้อย่างน่าสนใจร่วมกับทีมรักบี้ชื่อดังอย่าง All Black จากประเทศนิวซีแลนด์
หากเปรียบเทียบธุรกิจเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง เราคงจินตนาการต่าง ๆ นานาว่าธุรกิจนั้น ๆ...
ทุกวันที่ 1 เมษายนเป็นวันที่คนไทยทุกคนคงรู้กันดีอยู่แล้วว่าจะถูกหวย (แดก) หรือไม่...
ในบทความก่อน (สื่อทีวียังไม่ตาย ถ้าเนื้อหาโดนใจพอ) เราพูดถึงโลกที่หมุนเข้ามาสู่ยุคดิจิทัลและคอนเทนต์อย่างเเท้จริง เนื้อหาและประเด็นต่าง ๆ...
ในโลกปัจจุบัน ข่าวสารได้แพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว โดยมีตัวกลางที่เรียกว่า “สื่อออนไลน์”
ในยุคแห่งข้อมูลที่มากมายล้นเหลือ เขียน Content ทิ้ง ๆ...
หากจะเอ่ยสุภาษิตไทยประโยคหนึ่ง ที่สื่อถึงนักการตลาดได้อย่างเเสบ ๆ คัน ๆ...
มนุษย์ทุกคนล้วนเป็นสัตว์สังคม มนุษย์หนึ่งคนเข้าหามนุษย์อีกคนหนึ่งเพื่อสร้างการปฏิสัมพันธ์บางอย่างที่เกื้อกูลต่อชีวิตเเละความรู้สึกของกันเเละกัน สิ่งที่มนุษย์ต่างจากสัตว์ทั่วไปคือเรามีความรู้สึก มีความนึกคิด
1 2 3 4