Day

April 16, 2017
ยังคงเป็นประเด็นร้อนในสังคม กลุ่มแท็กซี่เสนอให้ผู้โดยสารจ่ายเพิ่ม 50 บาท กรณีเรียกรถล่วงหน้า...
ในการเริ่มต้นสร้างธุรกิจ start up  แน่นอนว่าเราไม่สามารถทำได้โดยตัวของเราเองคนเดียว โดยที่ไม่ต้องการทีมหรือพาร์ทเนอร์มาร่วมมือ...
หากเปรียบเทียบธุรกิจเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง เราคงจินตนาการต่าง ๆ นานาว่าธุรกิจนั้น ๆ...