5 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัท Startup ประสบความสำเร็จ

0

ในปัจจุบันบริษัทเกิดใหม่หรือที่เรียกกันง่ายๆว่าบริษัท Start-up นั้นเริ่มเปิดกิจการกันอย่างกว้างขวางมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายบริษัทสามารถก้าวไปสู่จุดที่ใฝ่ฝันได้ แต่กลับกัน อีกหลากหลายบริษัทก็ประสบพบเจอกับความล้มเหลว

บิล กรอส นักลงทุนและผู้ก่อตั้งบริษัท Idealab ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการวิจัยและศึกษาจนพบว่าการที่บริษัทเกิดใหม่จะประสบความสำเร็จนั้นต้องมีปัจจัย 5 อย่างเป็นที่ตั้งสำคัญ ประกอบไปด้วย เงินทุน แผนธุรกิจ แนวคิด ทีมงาน และ จังหวะเวลา

เงินทุนเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรกๆของการทำธุรกิจ เพราะหากไม่มีเงินทุนแล้วธุรกิจคงไปรอดได้ยาก แต่หากวิเคราะห์ให้ลึกกว่านี้ การมีเงินทุนที่มากพอไม่ได้รับรองเลยว่าธุรกิจของคุณจะไปรอด เพราะนอกจากมีเงินทุนแล้วการบริหารเงินทุนรวมถึงการจัดทำบัญชีอย่างรอบคอบก็เป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจเช่นกัน

แผนธุรกิจที่ชัดเจนจะเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้เดินไปในทางที่ถูกต้อง หลายๆบริษัทเปิดใหม่ไม่มีแผนธุรกิจที่ชัดเจนหรือไม่เขียนแผนธุรกิจขึ้นมาเลยด้วยซ้ำ บริษัทเหล่านี้ส่วนมากมักจะไปไม่ถึงฝั่งฝัน

ทีมและบุคลากรคือปัญหาที่หลายธุรกิจประสบพบเจอ การที่ได้ทีมงานที่ดี มีความเข้าใจและแนวคิดการทำงานที่ตรงกันมักจะขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปข้างหน้าได้ต่อเนื่องและเป็นแบบแผน ในทางกลับกันถ้าได้ทีมงานที่ขาดความเข้าใจและความร่วมมือที่ดี ธุรกิจของคุณมักจะเกิดอาการสะดุดจนถึงเสียหลักเลยก็เป็นได้ อย่างที่นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหลายๆท่านเคยกล่าวไว้ว่า การบริหารคนสำคัญที่สุด

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญและถ้าขาดไปธุรกิจก็จะไม่เกิดขึ้นได้คือ แนวคิด หรือ ไอเดีย แต่ไอเดียที่ดีไม่ได้รับประกันเลยว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จ แต่ไอเดียที่ดีมักจะทำธุรกิจเริ่มต้นไปต่อได้และสามารถสร้างความแตกต่างของตัวเองในตลาดที่แข่งขันได้

ปัจจัยสุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่บิล กรอส ได้ศึกษามาคือ จังหวะเวลา การทำธุรกิจนั้นต่อให้มีปัจจัยทั้งสี่ที่กล่าวมาข้างต้นเพียบพร้อมแล้ว แต่ถ้าธุรกิจเปิดตัวและดำเนินการในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม เช่นในช่วงตลาดอิ่มตัวแล้ว หรือมีตัวเลือกมาก ก็จะทำให้ธุรกิจไปรอดได้ยาก

ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ว ธุรกิจที่ไปรอดได้และประสบความสำเร็จต้องมีปัจจัยทั้ง 5 เป็นบรรทัดฐานของการทำธุรกิจเสมอ

ขอบคุณเรื่องราวและข้อมูลดีๆจาก Ted Talks

นักการตลาด นักเดินทางสายธรรมชาติ และหนอนหนังสือ ที่มีความสนใจมากมายจนนับไม่ถ้วน ตั้งแต่ด้านสังคม การเมือง การศึกษา ธุรกิจ เทคโนโลยี และวงการเกม

Related Posts

แสดงความคิดเห็น