“บวร” ผลงานศิลปะเพื่อสังคม โดยมูลนิธิ ธารศิลป์

ธารศิลป์0

ผมอยากทำอะไรคืนเเก่สังคมด้วยศิลปะของภาพวาด

อาจารย์ ศุภกิจ อุตตรนคร กรรมการมูลนิธิ ธารศิลป์ รักษ์จิตรกร และเจ้าของผลงานภาพชุดบวรกล่าวไว้กับทีมงานมาร์เก็ตทรู

มูลนิธิ ธารศิลป์ รักษ์จิตรกร ถูกก่อตั้งด้วยแนวคิดสายธารที่ไหลหล่อเลี้ยง ศิลปะและศิลปินของประเทศไทยโดยมูลนิธิได้มีการส่งเสริม สนับสนุน และจัดเเสดงผลงานศิลปะเพื่อนำรายได้เป็นค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้ได้ป่วย และสนับสนุนสวัสดิการในยามที่ประสบปัญหาในการดำรงชีวิตของศิลปินในโครงการตลาดระยะเวลากว่า 10 ปี

ธารศิลป์

อาจารย์ ศุภกิจ หนึ่งในผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ผู้อุทิศตนเพื่อทำประโยชน์คืนสู่สังคมอย่างยาวนาน มีความตั้งใจอยากทำประโยชน์คืนสู่สังคมให้มากกว่าที่เป็นอยู่

 

ผมคิดอยู่หลายครั้งว่า ภาพวาดของผมจะสามารถช่วยเหลือสังคมได้ทางไหนบ้าง ผมเป็นคนชอบวาดภาพลายเส้นวัด วัง อาคาร และสถาปัตยกรรม ด้วยความชอบส่วนตัวนี้ได้จุดประกายความคิด ให้ผมสร้างสรรค์ผลงานชุดบวรเพื่อเป็นผลงานศิลปะที่คืนกลับสู่สังคม

 

นอกจากนั้นอาจารย์ ศุภกิจ ยังมีเเนวคิดที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าเส้นสายลายปากกาจะอธิบายออกมาได้

 

ผมอยากให้ภาพชุดนี้เป็นแรงบันดาลใจเเก่เยาวชนที่ขาดโอกาสในโรงเรียนต่างจังหวัด ที่จะเติบโตขึ้นมาโดยเห็นภาพเหล่านี้เป็นแนวคิดการใช้ชีวิตและเป็นบทพื้นฐานไปสู่ในอนาคต

 

หลายปีที่ผ่านมา มูลนิธิธารศิลป์ รักษ์จิตรกรได้นำภาพชุดบวรมอบให้กับสถานศึกษาใน 77 จังหวัด กว่า 200 โรงเรียนในประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้เเต่บาทเดียว

จนกระทั่งมูลนิธิได้มีโอกาสจัดประชุมใหญ่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งมอบผลงานชุดบวรเเก่โรงเรียนต่าง ทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้อำนวยการ สพฐ. ท่านหนึ่งได้กล่าวกับอาจารย์ ศุภกิจไว้ว่า

 

ผมเสียดายผลงาน การเเจกเเบบนี้ผมช่วยได้เต็มที่ เเต่ผมมองว่าคุณค่าของมันจะหายไป ผมกลัวว่าคนที่รับไปจะไม่รู้คุณค่าที่เเท้จริงของภาพศิลป์เหล่านี้ ผมไม่อยากเห็นภาพชุดนี้ถูกติดบนผนังในมุมอับ หรือทิ้งไว้ในห้องเก็บของ

 

ด้วยคำพูดนั้นเอง จึงเกิดเป็นเเเนวคิดนำภาพชุดบวรมาจัดจำหน่าย เพื่อเผยเเพร่ความรู้และเเนวคิดการจัดทำเเก่ผู้ซื้อและผู้สนับสนุนมูลนิธิฯ พร้อมมอบรายได้ส่วนหนึ่งบริจาคแก่มูลนิธิอื่น ที่ขาดแคลนทุนการศึกษาในประเทศไทย

ภาพชุดบวรมีแนวคิดน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่เกี่ยวข้องกับบ้าน วัด โรงเรียนมาขยายความผ่านเส้นสายลายปากกาเพื่อเป็นแสงสว่างสร้างปัญญาให้เกิดความสำเร็จแก่เยาวชน

 

บวรย่อมาจาก

 

[metaslider id=1496]

ใบไม้เเทนความหมายของคำว่าบ้านรวมถึงวัง ซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าเเผ่นดิน เป็นจุดแรกเริ่มของการเรียนรู้ อบรมสั่งสอน หล่อหลอมจิตสำนึก และเสริมสร้างสติปัญญาให้มีระเบียบตั้งเเต่เยาว์วัย

ชุดบ้านประกอบไปด้วย ปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และพระที่นั่งบรมพิมาน

 

[metaslider id=1491]

แหวนแทนความหมายของคำว่าวัดซึ่งเป็นสถานที่สอนให้คนมีธรรมะ เป็นคนดี มีความถูกต้อง เป็นศูนย์รวมของความเลื่อมใสและศรัทธาของคนในชุมชน

ชุดวัดประกอบไปด้วย วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร วัดพระธาตุดอยสุเทพ และวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

 

[metaslider id=1500]

เรือเเทนความหมายของคำว่าโรงเรียนเป็นแหล่งสร้างรากฐานที่สำคัญต่อการเรียนรู้ในการพัฒนาชีวิตอย่างมีเเบบเเผน มีคุณภาพ ทั้งส่วนวิชาการ ศีลธรรม และจริยธรรม

ชุดโรงเรียนประกอบไปด้วย วชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ภาพชุดบวร 1 ชุด ประกอบด้วย ภาพบ้าน วัด และโรงเรียน อย่างละ 1 ภาพ

*รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดจำหน่ายภาพ สมทบเข้ากองทุนมูลนิธิ ธารศิลป์ รักษ์จิตรกร เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้ได้ป่วย และสนับสนุนสวัสดิการในยามที่ประสบปัญหาในการดำรงชีวิตแก่ศิลปินในโครงการ และบริจาคแก่มูลนิธิอื่น ที่ขาดแคลนทุนการศึกษาในประเทศไทย

 

ผู้สนใจภาพชุดบวรสามารถติดต่อผ่าน Facebook มูลนิธิ ธารศิลป์ รักษ์จิตรกร  หรือโทร 02 662 8377 และหากผู้สนับสนุนท่านใดต้องการภาพโรงเรียนหรือสถาบันของตัวเอง สามารถเเจ้งความประสงค์เข้ามาที่มูลนิธิได้เช่นเดียวกัน

 

ธารศิลป์

ศิลปินเจ้าของผลงานภาพชุด “บวร”

ศุภกิจ อุตตรนคร

การศึกษา:
– อนุปริญญา: วิทยาลัยช่างศิลปะ กรมศิลปากร
– อนุปริญญา: Frankfurt Unchan Academy, West Germany

 

ติดตามมูลนิธิ ธารศิลป์ รักษ์จิตรกร ได้ที่ www.facebook.com/TarnsilpFoundation

นักการตลาด นักเดินทางสายธรรมชาติ และหนอนหนังสือ ที่มีความสนใจมากมายจนนับไม่ถ้วน ตั้งแต่ด้านสังคม การเมือง การศึกษา ธุรกิจ เทคโนโลยี และวงการเกม