สยบความขัดแย้งในแบบของไฮเนเก้น (Heineken)

heineken1

ไฮเนเก้น (Heineken) ออกแคมเปญ World Apart ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแคมเปญของเครื่องดื่มที่ยกเอาเรื่องการคลี่คลายสถานการณ์ตึงเครียด หากแต่สามารถนำเสนอออกมาได้อย่างน่าชื่นชม (ต่างจากเสียงตอบรับของเป๊ปซี่ Pepsi อย่างสิ้นเชิง : เมื่อเเบรนด์เล่นประเด็นสังคมในทางที่ผิด)

ไฮเนเก้น (Heineken) นำเสนอด้วยรูปแบบเหมือนการทดลอง ด้วยการจับคู่คนสองคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อน และเป็นคนที่มีแนวความคิดที่ยึดมั่นในบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น นักสตรีนิยม (femenist) หรือคนที่เชื่อในการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (climate change) หรือแม้กระทั่งสิทธิของเพศที่สาม

ผู้เข้าร่วมที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ จะถูกจับคู่กับคนที่มีความเห็นต่างกัน โดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อน และคนทั้งสองนั้นจะต้องทำภาระกิจง่ายๆ ไปด้วยกันทีละขั้นตอน จนกระทั้งเปิดเผยข้อเท็จจริง ความเชื่อของคนๆ นั้น ซึ่งในท้ายที่สุด เราจะได้สังเกตเห็นปฏิกิริยาระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งสองคน

“Worlds Apart”

ในสังคมยุคปัจจุบัน เราพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ความเชื่อ วัฒนธรรม ทั้งนี้เราก็ยังสามารถที่จะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ก่อเกิดสภาพสังคมที่หลากหลาย มีความเป็นปัจเจกในตัวตนสูง บางทีความเชื่ออย่างสุดโต่ง ไม่ว่าจะเป็นการเมือง มุมมองการใช้ชีวิต ก็ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขโดยที่บางทีเราอาจจะหลงลืม สิ่งดีๆ ที่มีให้แก่กัน

โฆษณาชุดนี้สร้างสรรค์ได้อย่างลึกซึ้ง นำเสนอความแตกต่างที่นำมาจับคู่กัน ทำงานร่วมกัน ตั้งแต่ภารกิจง่ายๆ จนกระทั่งต่อโต๊ะตัวใหญ่ พร้อมเผยสินค้าเบียร์ให้กับผู้เข้าร่วมได้จิบเฉลิมฉลอง แต่ทันใดนั้นก็ปรากฎวีดีโอที่บ่งบอกถึงตัวตนของคนเหล่านั้นให้อีกคนรับทราบถึงแง่มุมที่ตรงข้ามกับความเชื่อบางอย่างของผู้เข้าร่วมอีกคนหนึ่ง ทันใดนั้นความรู้สึกตึงเครียดก็ถาโถมให้ตื่นเต้นร่วมไปกับผลที่จะเกิดตรงหน้า

ถึงจุดนี้ ผู้เข้าร่วมมีทางเลือกว่า ทั้งสองคนจะเลือกเดินหนีจากกันไป หรือนั่งลงจิบเบียร์และถกปัญหาของมุมมองที่แตกต่างกันเหล่านั้น และผลลัพธ์คือคนเหล่านั้นพร้อมที่จะนั่งลงพูดคุยพร้อมยกขวดเบียร์มาชนกันอย่างยิ้มแย้ม ปิดท้ายด้วยคำพูดสวยๆ ว่า

“open your mind” “open your world”