ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่ SMEs ไทยจะหันมาใช้บริการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ

DHL0

เเม้ธุรกิจในโลกออนไลน์จะแพร่หลายเป็นวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การดำเนินธุรกิจบนแพลตฟอร์มดิจิตอลนั้น ท้ายที่สุดแล้ว SMEs ก็ต้องพึ่งการบริการขนส่งที่ได้คุณภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเร่งดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยการสนับสนุนธุรกิจในด้านต่างๆ ให้ปรับตัวมาเป็นรูปแบบดิจิตอลมากขึ้นตามนโยบาย “ดิจิตอล ไทยแลนด์” ของรัฐบาลเมื่อปีพ.ศ. 2559

นับว่าเป็นโอกาสสำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่จะปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมศักยภาพด้วยการเพิ่มช่องทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ให้สอดรับกับพฤติกรรม และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิตอล

 

จากการสำรวจพบว่า ตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 22% ต่อเนื่องในแต่ละปี

 

ดังนั้นการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจอีคอมเมิร์ซจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทยในการขยายเครือข่ายการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งในประเทศ และยังสามารถขยายธุรกิจสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศอีกด้วย

 

DHL
คุณภาพของการขนส่ง คือปัจจัยที่เจ้าของธุรกิจควรคำนึงถึงก่อนเลือกผู้ให้บริการเสมอ

 

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการ SMEs ที่ดำเนินธุรกิจออนไลน์ และผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบออฟไลน์แล้วเพิ่มช่องทางธุรกิจในรูปแบบออนไลน์บน E-Commerce Platform เป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการ SMEs จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญต่างๆ สำหรับการดำเนินธุรกิจที่จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมจุดเด่น และสร้างความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกสรรผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีคุณภาพ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับสินค้าและบริการ ความสามารถในการปรับตัวและการหาวิธีแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และที่สำคัญคือการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจสำคัญ และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถกำหนดความสำเร็จของธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้อย่างมีนัยยะสำคัญ

 

ในขณะที่ตลาดอีคอมเมิร์ซกำลังเจริญเติบโตในอัตราที่สูงขึ้น ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ทั้งในและต่างประเทศก็เร่งการขยายตัวอย่างรวดเร็วเช่นกันเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของผู้ประกอบการ SMEs ที่ดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยสังเกตได้จากการที่ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์หลายรายนำเสนอบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากความรวดเร็วในการให้บริการเพียงอย่างเดียว เช่น บริการรับสินค้าจากสถานประกอบการ บริการรับชำระเงินปลายทาง บริการรับส่งสินค้าที่จุดรับฝากสินค้า และบริการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น การเลือกใช้ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ให้บริการที่เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละธุรกิจ และตรงตามความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซสำหรับผู้ประกอบการ SMEs

 

DHL
การเลือกผู้ให้บริการขนส่งที่ได้มาตรฐานสากล คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับเจ้าของธุรกิจ e-Commerce ที่ต้องการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ

 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์หลายรายในปัจจุบันสามารถตอบโจทย์ด้านความรวดเร็ว และความหลากหลายในการให้บริการได้ แต่สิ่งที่ยังคงเป็นปัญหาพื้นฐานสำหรับบริการด้านอีคอมเมิร์ซโลจิสติกส์คือเรื่อง “คุณภาพ และมาตรฐานในการให้บริการ” เห็นได้จากการที่ผู้ประกอบการหลายรายประสบปัญหาเรื่องสภาพของสินค้าที่ไม่สมบูรณ์เมื่อไปถึงมือผู้รับ ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อผู้ประกอบการ และนับว่าเป็นอุปสรรคสำคัญของการเจริญเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซหลายราย

 

ความรวดเร็ว ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่สุดในธุรกิจบริการขนส่งสินค้า แต่คุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการต่างหาก ที่สำคัญที่สุด 

 

ปัจจุบันสินค้าที่ส่งตรงถึงลูกค้ามีความหลากหลาย และมีสินค้าหลายประเภทที่ต้องการความเอาใจใส่เป็นพิเศษ เช่น ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ ผู้ประกอบการจึงต้องใช้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในการจัดส่งสินค้า พร้อมสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ในตลาดสากล ไม่ว่าจะเป็นการบริการผ่านพิธีการศุลกากร การตรวจสอบสินค้า คลังสำหรับการจัดเก็บสินค้าเพื่อรองรับในการขนถ่าย ระบบธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ ฯลฯ

 

เจ้าของธุรกิจคงไม่อยากเห็นลูกค้าต้องผิดหวังเมื่อได้รับสินค้าที่เสียหายจากการขนส่งใช่ไหม?

 

เมื่อ ความรวดเร็ว อาจไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดที่ธุรกิจ SME คำนึงถึงเป็นอันดับแรกในการส่งสินค้าในปัจจุบัน ผู้ประกอบการ SME ควรมองหาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ให้บริการครอบคลุมทุกด้าน รวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อตอบโจทย์การให้บริการ และการบริการที่สะดวกเรียบง่ายไม่ซับซ้อนแต่คงไว้ซึ่งการดำเนินงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เสริมจุดเด่น และสร้างความแตกต่างในด้านบริการที่เหนือกว่า ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นทั้งในและต่างประเทศ และตอบโจทย์ SME 4.0

 

DHL
บทความโดย คุณเกียรติชัย พิตรปรีชา, กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล อีคอมเมิร์ซ ประเทศไทย

นักการตลาด นักเดินทางสายธรรมชาติ และหนอนหนังสือ ที่มีความสนใจมากมายจนนับไม่ถ้วน ตั้งแต่ด้านสังคม การเมือง การศึกษา ธุรกิจ เทคโนโลยี และวงการเกม