Tag

แบรนด์
คุณเคยคบคนที่คุณไม่ไว้ใจหรือเปล่าครับ? คำตอบส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่อย่างแน่นอน เราคงไม่ยอมเสียเวลาไปคบกับคนที่เราไม่เช่ือมั่นหรือรู้สึกไว้ใจอยู่เเล้ว เพราะความใว้ใจคือปัจจัยสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันให้ยืนยาว การปั้น...
ในบริบทของสังคมประเทศไทย เรามักคิดว่า “การเมือง” คือเรื่องไกลตัว เเต่เเท้จริงเเล้ว...