Bizperspective Podcast EP07 – ร้านค้าออนไลน์ ต้องแสดงราคา

0

ร้านค้าออนไลน์ ควรถูกบังคับให้เปิดเผยราคาหรือไม่?

หลายสัปดาห์ก่อน ทีมงาน Bizperspective ได้มีโอกาสเจอข้อกฎหมายหนึ่งที่ระบุว่า ร้านค้าออนไลน์ ต้องเเสดงราคาไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม จึงเกิดข้อสงสัย และ ประเด็นถกเถียงว่ากฎหมายนี้เหมาะสมจริงหรือไม่

แม้ว่าข้อบังคับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค แต่เราก็อยากถกเถียงในมุมมองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

– มุมมองของผู้บริโภคที่แตกต่าง
– มุมมองของเจ้าของร้าน
– มุมมองของนักการตลาด

ฟัง Bizperspective Podcast EP07 – ร้านค้าออนไลน์ต้องแสดงราคา?

Apple Podcast
– https://apple.co/34Od3NF

Spotify
– https://spoti.fi/35UPDW7