ความสำคัญของ ภาษาอังกฤษ ในสังคมไทย

0

ภาษาอังกฤษ สำคัญขนาดไหนในสังคมไทยยุคปัจจุบัน?

มุมองต่อความสำคัญของ ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงาน หากเราเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างจริงจังจนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว จะส่งผลให้หน้าที่การงานของเราก้าวหน้าขึ้นมากเเค่ไหน? สามารถพัฒนาชีวิตของเราให้ไปทางที่ดีขึ้นได้อย่างไร? และหนทางสู่การเรียนรู้ที่ได้ผลจากประสบการณ์ของคนที่เรียนในประเทศไทยเป็นแบบไหน?

ฟังได้ที่

Bizperspective Podcast EP 05 – ความสำคัญของ ภาษาอังกฤษ

  • ภาษาอังกฤษในโรงเรียนไทย
  • ภาษาอังกฤษสำคัญขนาดไหน
  • ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นจริงหรือไม่
  • เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษอย่างไร และเรียนแบบไหนถึงได้ผลดีที่สุด
  • แชร์ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนที่อยู่ในสังคมไทยมาตลอด

ฟังใน Apple Podcast