Bizperspective Podcast: New Normal ของการท่องเที่ยว

new normal ท่องเที่ยว1

ประสบการณ์ชีวิต หาได้จากการท่องเที่ยว

แม้ว่าเราจะสามารถกลับมาเที่ยวภายในประเทศได้เเล้ว เเต่เชื่อว่าใครหลายคนคงยังถวิลหาการท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างแน่นอน

แล้วการท่องเที่ยวในยุค New Normal จะเป็นแบบไหน?

การท่องเที่ยวต่างประเทศจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่?

โรงแรม สายการบิน จะอยู่รอดด้วยการบริโภคภายในประเทศเท่านั้นได้หรือไม่?

ไปฟัง 3 ผู้ก่อตั้ง Bizperspective อย่าง ณัช ณพ และ โก้ เสนอมุมมองและความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน Bizperspective Podcast EP 01 – New Normal ของการท่องเที่ยว

ฟัง Podcast ทั้งหมดของเราได้ที่ https://mktru.com/bizperspective/category/podcast/