10 ที่เที่ยวเด็ดในกำแพงเพชรที่ต้องไป!

กำแพงเพชร16

เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยมองผ่านไปเฉย ทั้งที่จริงแล้วกำแพงเพชรมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทางธรรมชาติ รวมถึงแนววิถีไทยที่น่าสนใจและงดงามหลายแห่ง อาทิ วัดวาอาราม ศาล อุทยานแห่งชาติ ตลาด พูดไปจะหาว่าเกินจริง เราเลยลิสต์ 10 ที่เที่ยวในกำแพงเพชรมาให้จัดโปรแกรม แล้วพาคนรู้ใจหรือเดอะแก๊งไปทัวร์กัน

1. อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

กำแพงเพชร

ได้ชื่อว่างานสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะโดดเด่น ประกอบด้วยกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ แบ่งออก เป็น 2 เขต คือ เขตภายในกำแพงเมือง และเขตนอกกำแพงเมืองหรือที่เรียกกันว่าเขตอรัญญิก ประกอบด้วยกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่  ได้รับการประกาศให้เป็น  มรดกโลกจากยูเนสโก้ สำหรับโบราณสถานภายในกำแพงเมืองสำรวจพบแล้วมีทั้งสิ้น 20 แห่ง ที่สำคัญ คือ วัดพระแก้ว วัดพระธาตุ วัดโบราณ หรือ สระมน ศาลพระอิศวร วัดกลางนคร เป็นต้น ส่วนโบราณสถานนอกกำแพงเมือง สำรวจพบโบราณสถานแล้ว 37 แห่ง ที่สำคัญคือ วัดพระนอน วัดพระสี่อิริยาบถ วัดช้างรอบ วัดอาวาสใหญ่ วัดฆ้องชัย วัดอาวาสน้อย วัดเชิงหวาย วัดดงหวาย วัดช้าง และวัดกะโลทัย เป็นต้น

2. หลวงพ่อเพชร วัดบาง

กำแพงเพชร
(ขอบคุณรูปจาก http://www.luangphophet.ac.th)

พระพุทธรูป Unseen ของกำแพงเพชร โดยเป็นพระพุทธรูปเนื้อสำริดศิลปะแบบเชียงแสนปางมารวิชัยที่เรียกว่าสิงห์ 1 ที่หาชมได้ไม่ง่ายนัก ถือเป็นพระเนื้อสำริดองค์ใหญ่ที่สุดองค์เดียวที่สมบูรณ์ที่สุดซึ่งเหลืออยู่ในประเทศไทย มีหน้าตักกว้าง 2 ศอก 1 คืบ 5 นิ้วสูง 3 ศอก 1 คืบ เชื่อกันว่าหากใครได้มาสักการะบูชานั้น จะมีชีวิตที่ร่ำรวย มั่งคั่งเหมือนชื่อศิลปะเชียงแสน นอกจากหลวงพ่อเพชรแล้ว ภายในวัดยังมีพระซุ้มกอขนาดใหญ่ที่สร้างอยู่ในพระวิหาร

3. วัดบรมธาตุนครชุม กำแพงเพชร

กำแพงเพชร

วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองกำแพงเพชร ภายในประกอบด้วยศาสนสถานสำคัญ เช่น พระบรมธาตุเจดีย์ภายในบรรจุพระสารีริกธาตุ 9 องค์, ต้นศรีมหาโพธิ์ขนาดใหญ่ที่พระยาลิไททรงปลูกไว้ พระอุโบสถหลังเก่า พระวิหาร วิหารพระนอน ศาลาเรือนไทย ยังมีศาลาการเปรียญที่ใช้เป็นศูนย์รวมวัตถุโบราณและเรื่องราวต่างๆ ของเมืองนครชุมเอาไว้มากมาย

4. วัดเทพโมฬี

กำแพงเพชร

ชาวกำแพงเพชรคุ้นเคยกันดีในชื่อวัดหลวงพ่อโม้สถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อโมฬี พระพุทธรูปปูนปั้นโบราณ ศิลปะสมัยอู่ทอง มีขนาดหน้าตักกว้าง 10 ศอก 1 คืบ สูง 13 ศอก 1 คืบ ว่ากันว่าหากบนบานศาลกล่าวสิ่งใดในเรื่องที่ดีก็มักจะประสบความสำเร็จทุกรายไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบนขอให้ฝนไม่ตกในช่วงเวลาจัดงานต่างๆ ด้วยความศักดิ์สิทธิ์เสมือนหนึ่งโม้นี่เอง จึงเรียกกันติดปากเรื่อยมาว่าหลวงพ่อโม้

5. ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า เจ้าพ่อเสือ กำแพงเพชร

กำแพงเพชร

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาวเมืองกำแพงเพชร เชื่อว่าผู้ศรัทธาต่อ องค์ปึงเถ่ากงปึงเถ่าม่า เจ้าพ่อเจ้าแม่กำแพงเพชรองค์เจ้าพ่อเสือ เจ้าแม่ทับทิมและองค์เทพภายในศาลทุกองค์ หากได้มากราบไหว้อธิษฐานจิตต่อศาลเจ้า หากปรารถนาสิ่งใดจะสมหวังดั่งใจ สำเร็จรุ่งเรืองถึงลูกหลาน ร่ำรวยด้วยเงินทอง สมบูรณ์สุขด้วยลาภยศและวาสนา สุขกายใจไร้โรคเบียดเบียน

6. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

กำแพงเพชร

มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอแม่วงก์ กับ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร ตามเทือกเขาสูงชันก่อกำเนิดเป็นน้ำตกที่สวยงาม 4-5 แห่ง ในช่วงฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่เหมาะแก่การไปท่องเที่ยวมากที่สุด เพราะอากาศค่อนข้างหนาวเย็น โดยจุดที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาที่นี่ คือ ช่องเย็นและจุดชมวิวต่างๆ ที่สามารถมองเห็นสายหมอกลอยคลอเคลียอยู่ตามไหล่เขา รวมถึง โมโกจู  ยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานฯ ที่มาพร้อมทิวทัศน์อันสวยงามตระการตา

7. บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง (บึงสาป)

กำแพงเพชร

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ โดยเป็นน้ำพุร้อนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติผุดขึ้นมาจากใต้ดิน จำนวน 5 จุด อุณหภูมิประมาณ 40–65 องศาเซลเซียส ไม่มีสารปนเปื้อนและเชื้อโรคอันตรายเกินมาตรฐานแต่อย่างใด มีสถานที่ให้บริการอาบน้ำ แร่ในบริเวณน้ำพุร้อนแห่งนี้ด้วย

8. น้ำตกคลองลาน

กำแพงเพชร

ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติคลองลาน เกิดจากเทือกเขาขุนคลองลาน ซึ่งมียอดสูง 1,439 เมตร จากระดับน้ำทะเลเหนือหน้าผาน้ำตกเป็นที่ราบกว้าง ในฤดูฝนสายน้ำจะไหลจากลำห้วยต่างๆ ประมาณ 5 สาย ลงสู่แอ่งน้ำกลางหุบเขา เกิดเป็นวังน้ำลึก และลำน้ำยาวประมาณ 3 กิโลเมตร แล้วไหลผ่านหน้าผาลงมาเป็นน้ำตกคลองลาน จุดเด่นของน้ำตกแห่งนี้อยู่ที่ ลำธารที่ไหลเป็นสายยาวเหยียดเหมือนคลอง อีกทั้งยังเป็นน้ำตกที่สูงและใหญ่ (สูง 95 เมตร กว้างประมาณ 40 เมตร) จึงเหมาะกับการเที่ยวพักผ่อนชมธรรมชาติและถ่ายรูปเป็นที่สุด

9. ริมแม่น้ำปิง

กำแพงเพชร

สวนสาธารณะที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวกำแพงเพชรรวมถึงเหล่านักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเมืองแห่งนี้  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สามารถมาสัมผัสลมเย็นสบายและอากาศดีๆ ริมน้ำ  นอกจากนี้ทุกวันเสาร์ที่สองและที่สี่ของเดือนจะมีถนนคนเดินให้ได้เลือกช้อปสินค้า ชิมอาหารอร่อยๆ หลากหลายรสชาติ และชมสีสันแห่งแสงไฟที่สะท้อนผืนน้ำและบรรยากาศสวยงามยามค่ำคืนริมฝั่งแม่น้ำปิงได้อีกด้วย

10. ตลาดย้อนยุคนครชุม

กำแพงเพชร

อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้าน เที่ยวชมวิถีชุมชนชาวคลองสวนหมาก ที่ ตลาดย้อนยุคนครชุม โดยตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอนครชุม  ย่านการค้าเก่าแก่ที่เคยรุ่งเรืองในอดีตให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส นอกจากจำหน่ายอาหาร ขนม สินค้าหัตถกรรม งานจักสานต่างๆ แล้ว เอกลักษณ์ของตลาดแห่งนี้ คือ พ่อค้าและแม่ค้าภายในตลาดจะแต่งตัวด้วยชุดไทย ใครอยากหม่ำของอร่อยพร้อมแชะภาพเก๋ๆ ที่นี่เปิดทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 16.00.-22.00 .

ก่อนจะเดินทาง อย่าลืมสำรองที่พักล่วงหน้ากันก่อน เพราะที่พักหลายที่ก็ฮอตเหลือเกิน เดี๋ยวจะเก้อ ไม่ได้พักที่ที่หมายตาเอาไว้ ฉะนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ที่พักที่เล็งไว้แน่นอน แนะนำให้จองที่พักกับ Traveloka  บอกเลยว่าสะดวกสบายมากแค่ คลิ๊ก รายชื่อที่พักของกำแพงเพชรหลากสไตล์หลายราคาก็จะมาปรากฏบนหน้าจอ เพียงเท่านี้ก็หมดห่วงเรื่องการพลาดที่พักไปได้เลย!

คลิกตรงนี้จองที่พักกำแพงเพชรกับ Traveloka

Traveloka

 

ขอบคุณ @Traveloka สำหรับบทความท่องเที่ยวดี ๆ ครับ