Day

March 4, 2017
Google ได้ออกประกาศว่าจะ ยกเลิกโฆษณา ที่ไม่สามารถกดข้ามแบบ 30...
ในอดีตเมื่อพูดถึงซุปเปอร์โบวล์เเล้วหลายคนในประเทศไทยอาจจะยังไม่รู้จัก เเต่ในปัจจุบันเชื่อว่านัดชิงเเชมป์อเมริกันฟุตบอล NFL อย่าง ซุปเปอร์โบวล์นี้คงเป็นที่รู้จักกันกว้างขวางมากยิ่งขึ้น