Like Follow Social
Latest Update Opinion Technology

สังคมยุคเรตติ้ง วันนี้เธอกดไลค์เราหรือยัง?

เทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นเสมอ เเต่ที่ตื่นเต้นกว่าคือเมื่อมนุษย์นำมันไปใช้งานในทางที่เเปลกประหลาด มนุษย์คือสัตว์สังคมที่ต้องการเป็นที่ยอมรับจากบุคคลอื่น ไม่ว่าจะจากคนใกล้ชิดหรือคนเเปลกหน้า