Advertising Business Digital Marketing Startup

5 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัท Startup ประสบความสำเร็จ

ในปัจจุบันบริษัทเกิดใหม่หรือที่เรียกกันง่ายๆว่าบริษัท Start-up นั้นเริ่มเปิดกิจการกันอย่างกว้างขวางมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายบริษัทสามารถก้าวไปสู่จุดที่ใฝ่ฝันได้ แต่กลับกัน อีกหลากหลายบริษัทก็ประสบพบเจอกับความล้มเหลว