The Mask Singer เป๊ก ผลิตโชค
Opinion

Opinion: เเล้วเราก็ยังตัดสินหนังสือจากหน้าปกอยู่เหมือนเดิม

“ยินดีที่ไม่รู้จัก แค่รู้ว่ารักก็พอใจ” เวลาคนเราสนใจ หรือตัดสินใจที่จะชอบอะไรสักอย่างหนึ่ง เราใช้อะไรบ้างมาเป็นตัววัด?