Business Trending

9 โมเดลธุรกิจ ฉบับเรือ(ดำน้ำ)เล็ก ๆ เตรียมออกจากฝั่ง : Part 1

ในยุคนี้คำว่า Start up เป็นคำที่เห็นผ่านตากันเช้าเย็น หลาย ๆ คนมีไฟอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ซึ่งผู้เขียนคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีและน่าสนับสนุนครับ แต่…