Nopavut Young
บรรณาธิการบริหาร Bizperspective by Marketrue อยากให้ทุกตัวหนังสือในบทความที่เราบรรจงสรรสร้างบนเว็บไซต์นี้ เป็นแรงบันดาลใจเเก่ผู้อ่านในการดำเนินชีวิตและทำธุรกิจที่ใฝ่ฝัน
http://www.mktru.com

แสดงความคิดเห็น